NL

SE

EN

Vegger Vertical Farms: En Modell för Grön Omställning Hållbar Vård.

Veggers odlinssystem: En modell för grön omställning inom vården. Implementering av Veggers odlingssystem på äldreboenden har erkänts av RIVM (Nationaal instituut voor volksgezondheid en milieu) och Nederländernas hälsoministerium. Denna utmärkelse är ett bra exempel på hur Green Deal-principer för hållbar hälso- och sjukvård framgångsrikt kan integreras. Detta erkännande understryker hur Veggers nytänkande metod bidrar till […]

Veggers Vertikala Inomhus Trädgårdar Ökar Boendekvaliteten i Inomhusutrymmen.

Veggers odlingssystem förbättrar miljön på vårdhem. Vegger revolutionerar inomhusmiljön för äldre på vårdhem i Nederländerna genom att införa glädjen från köksträdgården hjälp av innovativa, högteknologiska odlingssystem.  Dessa odlingssystem är designade för att integreras  i vårdhemmens inomhusmiljöer, vilket ger de boende tillgång till köksträdgård året runt. Systemen är sofistikerade, användarvänliga, och är hydroponiska, vilket betyder att […]

Vegger lanserar första Vertical Farm på Hotell Haarhuis för LOCALS invånare.

Vegger lanserar FlaxFarm på Hotell Haarhuis i Arnhem. Med glädje kan vi meddela att Vegger inviger sitt första storskaliga odlingssystem på Hotel Haarhuis i Arnhem. Detta sammanfaller med öppningen av hotellets nya restaurang, LOCALS. Denna stora satsning markerar starten av en ny tid där grönsaker tar plats i centrum av matlagningen och utmanar den traditionellt […]

Vegger förbättrar kontorsmåltiden med innovativa vertikala odlingar.

Vegger förbättrar kontorslunchen. Vegger är stolta över att ligga i framkant när det gäller att revolutionera matupplevelsen på företag, vilket demonstreras på ett nyinvigt kontor i Amsterdam Zuid. Denna moderna arbetsplats, designad för att rymma hundratals anställda, har installerat Veggers odlingsteknik i sin restaurang för att kunna erbjuda en fräsch och hälsosam lunch till sina […]

Vegger och Huuskes samarbetar för att förbättra måltidsupplevelsen med färskproducerade livsmedel.

Nytt samabete mellan Vegger och Huuskes . Vegger, i samarbete med  Huuskes, revolutionerar måltidsupplevelsen inom vårdorganisationer genom att integrera avancerade inomhusodlingssystem för att på plats producera färska och hälsosamma grönsaker. Denna satsning syftar inte bara till att förbättra måltidsupplevelsen, utan även att bidra till en grönare inomhusmiljö och uppmuntra sociala aktiviteter bland de boende. Initiativtagaren […]