NL

SE

EN

Detta är Vegger.

För en hållbar framtid med innovativa och miljömedvetna lösningar.

Drivna av förändring.

På Vegger tror vi på att integrera odling i våra inomhusmiljöer och att genom detta återkoppla människor till naturen.

Vår expertis ligger i att utveckla odlingssystem som är speciellt utformade för inomhusmiljöer på kontor, skolor, vårdinrättningar, hotell och restauranger. Veggers odlingssystem gör mer än bara att försköna lokaler; den för med sig ett lugn och känslan av en köksträdgård inomhus, och den förhöjer den rumsliga upplevelsen.

Odlingssystemet ger våra kunder möjlighet att enkelt odla örter och grönsaker på egen hand, något som är unikt i dagens urbana samhälle.

Vi tror på det vi gör.

Vår vision på Vegger kretsar kring att göra meningsfulla bidrag till samhället och sträva efter en bättre värld. Vi är engagerade i miljö och social hållbarhet och vi eftersträvar total cirkularitet av de material som används i våra odlingssystem.

Vegger fokuserar på att skapa hälsosamma miljöer, främja välmåendet och social hållbarhet. Vår resa handlar om att lära och utvecklas, med förhoppningen att kunna bidra till ett grönare samhälle och inte bara om driva ekonomisk vinst.

Våra mål för miljömässig hållbarhet och hälsosam livsmedelsproduktion innefattar mindre avfall, inga bekämpningsmedel och färre transportsträckor för det som odlas med vår teknik.

Mindre avfall

Vi undviker engångsplast och återvinner så mycket som möjligt. Våra substrat är huvudsakligen tillverkade av återvunnet, oanvänt material från livsmedelssektorn, såsom kokosfibrer och nötskal.

Mindre vatten

Vårt effektiva odlingssystem använder ca 95% mindre vatten än vad traditionellt jordbruk använder.

Inga bekämpningsmedel

Vår odlingsmetod kräver inga bekämpingsmedel. 

Mindre transport

Dina örter och grönskar odlas där du är. På så sätt minskar vi transporter och även koldioxidavtrycket.

Summerat i siffror.

I vår strävan att bygga en bättre värld tillsammans är vi beslutna i att uppnå följande kritiska mål:

Cool Number
0 %

Nedbrytbara odlingsmaterial

Vi strävar efter att använda enbart biologiskt nedbrytbara material för ett hållbart odlande.

Cool Number
0 %

Bekämpningsmedel och farliga kemikalerier

Med vårt system odlas grödorna utan några bekämpningsmedel eller skadliga kemikalier, vilket garanterar ren mat och bättre hälsa.

Cool Number
0 %

Mindre vattenförbrukning

Vi uppnår en minskning med 95% av vattenanvändningen jämfört med konventionell odling och spar denna viktiga resurs.

Cool Number
0 %

Lägre Koldioxidavtryck

Vårt mål är att minska koldioxidavtryck med 60% i våra system.

Vår bakgrund vilar på forskning och innovation

Forsknings- och utvecklingscenter i hjärtat av Food Valley, Nederländerna

På Veggers R&D-center är våra jordbruksingenjörer dedikerade till att kontinuerligt förbättra effektiviteten och hållbarheten i vår odlingsmetod. Beläget i den globalt erkända Food Valley i Nederländerna är vi bland de ledande inom jordbruksinnovation.

Produktions- och monteringscenter i Nederländerna

Vår produktionsanläggning befinner sig där innovation möter verklighet. Här producerar vi våra PlantPods och monterar våra Vegger FlaxFarms innan de skickas till våra kunder.

Vegger Experience Center att förverkligas i Sverige.

Vårt framtida Experience Center i Sverige kommer att vara öppet för besökare som vill utforska våra produkter. Här kommer du kunna få uppleva Veggers odlingssystem och dess grödor med alla dina sinnen – se, känna, lukta och smaka.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med oss. Vi svarar så fort vi kan.