NL

SE

EN

Nytt samabete mellan Vegger och Huuskes .

Vegger, i samarbete med  Huuskes, revolutionerar måltidsupplevelsen inom vårdorganisationer genom att integrera avancerade inomhusodlingssystem för att på plats producera färska och hälsosamma grönsaker. Denna satsning syftar inte bara till att förbättra måltidsupplevelsen, utan även att bidra till en grönare inomhusmiljö och uppmuntra sociala aktiviteter bland de boende.

Initiativtagaren Marie-José, såg potentialen i Veggars odlingssystems för Innoforte, med dess hälsosamma fördelar och positiva effekt på inomhusmiljön. Vegger-systemet, erbjuder förutom färska örter och grönsaker, renare luft och höjer syrenivåerna inomhus. Dess användarvänliga design, som inte knappt kräver något underhåll, stöds av automatiserad bevattning och LED-belysning för optimal tillväxt året runt.

Dessutom agerar inomhusodlingarna som en social samlingspunkt där de boende kan mötas för samtal och gemensamma aktiviteter. För personer med demens är den sensoriska stimulansen från de taktila, aromatiska och smakrika örterna och grönsakerna särskilt fördelaktig. 

Genom detta samarbete erbjuder Vegger och Huuskes inte enbart färska, näringsrika och smakrika matval till vårdanläggningar, utan bidrar även till en stimulerande och behaglig boendemiljö. Detta partnerskap är ett lysande exempel på hur innovativ grön teknik kan tillgodose hälso-, miljö- och sociala behov inom vården.