NL

SE

EN

Veggers odlingssystem förbättrar miljön på vårdhem.

Vegger revolutionerar inomhusmiljön för äldre på vårdhem i Nederländerna genom att införa glädjen från köksträdgården hjälp av innovativa, högteknologiska odlingssystem. 

Dessa odlingssystem är designade för att integreras  i vårdhemmens inomhusmiljöer, vilket ger de boende tillgång till köksträdgård året runt. Systemen är sofistikerade, användarvänliga, och är hydroponiska, vilket betyder att man odlar utan jord. Systemets vertikala nivåer möjliggöt mycket odling på begränsad yta.

Veggers initiativ är inte bara en hyllning till köksträdgården; det är ett meningsfullt sätt att förbättra livskvaliteten för de äldre genom att engagera dem i den givande processen att odla växter. Denna verksamhet genererar inte bara glädje och en känsla av prestation, men stimulerar också minnet och främjar fysisk aktivitet, vilket är vitalt för äldres välbefinnande.

Genom införandet av dessa inomhusodlingar, bidrar Vegger till att föra naturen närmare de som kanske inte kan delta i utomhusaktiviteter, samtidigt som de skapar en terapeutisk miljö som förbättrar mental hälsa och social interaktion. De boende kan njuta av hemodlade örter och grönsaker som berikar deras dagliga måltider och knyter an till de jordnära rötterna från deras förflutna.

Med Veggers odlingssystem planteras frön av lycka och hälsa hos äldre, vilket bevisar att den glädjen köksträdgården frambringar transcenderar ålder och begränsningar.