NL

SE

EN

Veggers odlinssystem: En modell för grön omställning inom vården.

Implementering av Veggers odlingssystem på äldreboenden har erkänts av RIVM (Nationaal instituut voor volksgezondheid en milieu) och Nederländernas hälsoministerium. Denna utmärkelse är ett bra exempel på hur Green Deal-principer för hållbar hälso- och sjukvård framgångsrikt kan integreras. Detta erkännande understryker hur Veggers nytänkande metod bidrar till att skapa en hälsosammare miljö för de boende på vårdhemmen.

Odlingssystemen på Stichting Innofortes anläggningar erbjuder färska råvaror året runt och bidrar till en terapeutisk atmosfär, samt förbättrar välbefinnandet för de äldre. Detta initiativ illustrerar effektivt den moderna odlingsteknologin kan integreras inom hälsovårdssektorn.

Veggers initiativ står som ett föredöme för hållbar hälsovård, den demonstrerande potentialen i inomhusodling och hur den kan transformera vårdmiljöer till dynamiska, gröna områden som gagnar såväl de boende, de som arbetar där och miljön interiört.